NCOMPUTING RX300+

Nhóm:

RX300+ NComputing Thin client for vSpace Pro, VERDE VDI, and Microsoft RDS. VGA, HDMI 1920x1200 Support Dual display possible with SDA, Ethernet 100/1000, Wifi 802.11 b/g/n, 4 USB 2.0, tương thích với Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 and 2008; Microsoft Windows 11, 10, 8.1. Bảo hành 12 tháng

Giá sản phẩm: 6,369,000.00vnd