Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 0 1
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 00:34 08/05/2018

Tăng tốc GPU được hỗ trợ trên phiên bản Windows của Surveillance Station Client 1.1 trở lên. Bằng cách tận dụng GPU để phát video, CPU sẽ giảm tải 1 cách đáng kể. Hiện tại, hầu hết bộ vi xử lý Intel Core i đều được trang bị GPU tích hợp, do đó, chỉ cần kích hoạt tăng tốc GPU và cấu hình một thiết lập thích hợp, màn hình hiển thị dòng sẽ mượt hơn và số lượng các kênh giải mã được hỗ trợ cũng sẽ tăng lên.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo các yêu cầu sau đây được đáp ứng:
Yêu cầu hệ thống:
Hỗ trợ Windows 7 và các hệ điều hành trên.
Yêu cầu hỗ trợ GPU cho DirectX Video Acceleration (DXVA) 2.0.
Mô hình GPU được hỗ trợ:
Hiệu suất giải mã của GPU onboard sẽ không thấp hơn hiệu suất GPU rời theo kết quả kiểm tra thực tế. Chúng tôi khuyên bạn nên thử các GPU tích hợp trước.

Các bạn thực hiện theo các bước sau đây theo hình ảnh :

  • Configure GPU acceleration,tới mục Options > GPU Acceleration.
  • The GPU model hiện có sẽ hiện trong bảng  GPU Acceleration.

Chọn các mục tương thích như hình trên:

Bây giờ chương trình ghi hình sẽ thông báo như bên dưới:

Khi set theo cách này thì các bạn cần lưu ý những điều sau đây:

  • Chỉ định dạng video H.264 hỗ trợ tăng tốc GPU. Các định dạng video khác sẽ vẫn sử dụng giải mã CPU.
  • Chỉ các luồng video trong chế độ xem trực tiếp và xem trước hỗ trợ giải mã GPU.
  • Chip vi xử lý tích hợp theo card màn hình onboard cũng đủ mạnh để xem trực tiếp ( Live) nhiều kênh.

Các bạn nên tham khảo 1 số chip mà hãng synology đề cấp dưới đây để chọn bộ vi xử lý phù hợp:


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Stats

Asked: 00:31 08/05/2018
Seen: 70 times
Last updated: 00:34 08/05/2018