Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Sau khi bật nguồn Centerm C75 “Getting IP …” xuất hiện và không mất đi

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 06:25 07/05/2018 108 lượt xem

Hiện trạng lỗi:
 – Sau khi bật nguồn của Centerm C75, màn hình hiển thị thông báo “Getting IP …” không ngừng.

Nguyên nhân:
– Centerm C75 chưa nhận được IP từ DHCP Server

Giải pháp:
– Tiến hành kiểm tra kết nối vật lý đối với dây cáp mạng và thiết bị mạng đến Centerm C75
– Nếu có vấn đề với DHCP server, vui lòng đặt IP tĩnh cho Centerm C75!

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Stats

Asked: 06:25 07/05/2018
Seen: 108 times
Last updated: 06:25 07/05/2018